Links

Link

Forklaring

Her kan du bl.a. se en liste over kognitive behandlere i Danmark.

Privat klinik drevet af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri:

Birgitte Borgbjerg Moltke og Eline Levin

Den svenske forening for kognitiv psykoterapi.

Aaron Beck er udvikleren af den kognitive terapi.

Kognitivt terapi center i det sydlige Californien grundlagt af Christine A. Padesky and Kathleen A. Mooney i 1983 på opfordring af Aaron Beck.

Forlag, der bl.a. udgiver en række fagbøger inden for psykologi. Der er mulighed for at downloade mange af de skemaer, der anvendes i undervisning og behandling.

Her kan bl.a. hentes information om formalia i forbindelse med godkendelse af autorisationer m.m.

Social- og Sundhedsskolen i Odense

Merete Metz Mørch har et tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Middelfart omkring undervisning af tværfagligt personale.

Klinik for bl.a. kognitiv adfærdsterapi i Stockholm, drevet af Nenad Paunovic.

Norsk website med links og ressourcer, der vedrører kognitiv adfærdsterapi

Dansk Selskab for ACT .

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er et af de nyere og spændende bidrag til kognitiv adfærdsterapi. Det danske selskab har som formål at bidrage til oplysning om metoden i teori såvel som praksis og på hjemmesiden forefindes informationer om dansker kurser, terapeuter m.m.

Acceptance and Commitment Therapy’s (ACT) internationale medlemsorganisation Association for Contextual Behavioral Science

(ACBS) og dets tilhørende website-community, hvor der forefindes et væld af informationer, links, listserves, artikler til download.

The Compassionate Mind Foundation


Hjemmeside for selskabet, der er grundlagt af Prof. Paul Gilbert i 2006. Her findes en lang række materialer og ressourcer til arbejdet med Compasion Focused Therapy (CFT) og Compassinate Mind Training (CMT)

Dansk Selskab for Compassionate Mind - Compassion Focused Therapy

 

Selskabet er stiftet i Århus den 8. juni 2009.

Privatejet klinikfællesskab, der har et bredt udbud af kurser og uddannelser.

Privatejet klinikfællesskab, der har et bredt udbud af kurser og uddannelser.

Privatejet klinikfællesskab, der har et bredt udbud af kurser og uddannelser.

Psykolog Camilla Grønlund