Terapi

Terapi

Kognitiv terapi er en terapeutisk metode, der konstant er under udvikling. Den har fokus på tænkningens indhold og form, og integrerer både mindfulness, compassion focused therapy (medfølelsesfokuseret terapi), social færdighedstræning og psykoedukation (undervisnings om den aktuelle lidelse/problemstilling).

Kognitiv terapi tager udgangspunkt i aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. Terapeut og klient søger, ud fra klientens målsætning, at løse det angivne problem, eller, om nødvendigt, at acceptere det. Terapien er nænsom og lægger vægt på en nær samarbejdsrelation mellem klient og terapeut.

Compassion focused therapy integreres stort set altid i de terapeutiske forløb, jeg tilbyder. Denne terapiform har sit udgangspunkt i evolutionsteori og –forskning, og fokuserer på bearbejdning af bla. skyld og skam. Som også i kognitiv terapi er en god terapeutisk relation basis, og terapien foregår i en varm og venlig atmosfære.

Jeg tilbyder ikke for tiden terapi. Derimod tilbydes egenterapi for professionelle, der er under uddannelse til psykoterapeut.