Supervision

Supervision

Kognitiv og medfølelsesbaseret (compassion focused) supervision er, som kognitiv terapi, en fokuseret læringsproces, der tager udgangspunkt i læringscirklens faser: erfaring, undersøgelse og afklaring af problem, teoriudvikling og endelig formulering af nye tilgange til det afdækkede problem samt hjemmeopgaver, der giver nye erfaringer. Medfølelsesbaserede holdninger og metoder inddrages i supervisionen. Supervisionen kan være klient-, terapeut- og/eller relationsfokuseret afhængig af problem- og målformuleringen.

 

Jeg tilbyder såvel individuel som gruppesupervision. I gruppesupervision vil deltagerne blive inddraget som reflekterende team eller bidrage med observationer via opgaver. Videosupervision kan tilrådes, og er for psykologer og speciallæger i psykiatri under videreuddannelse påkrævet (se egne foreningers kriterier).