Workshops

Workshops, kurser og uddannelses-programmer

Jeg har organiseret, ledet og deltaget i talrige kurser og uddannelsesprogrammer i kognitiv terapi, social færdighedstræning og psykoedukation siden begyndelsen af 1990`erne, herunder den anerkendte ”2-årige videreuddannelse i kognitiv terapi for psykologer og læger” på Psykiatrisk Hospital i Århus (se brochure for kommende kursus her), samt den

”1-årige uddannelse i kognitiv terapi” på Kognitiv Terapi Center Århus. Hertil kommer tværfaglige kurser og uddannelser, som fortsat ligger på Kognitiv Terapi Center Århus.

Den videregående uddannelse ”Intensivt Grundkursus i Kognitive Behandlingsformer”, som jeg startede i 1995, varetager jeg fortsat i samarbejde med Social og Sundhedsskolen Fyn i Odense.

Endvidere har jeg i årenes løb udviklet, administreret og deltaget i uddannelsesprogrammer og kurser for hospitaler, andre organisationer og institutioner i de fleste amter, kommuner og regioner i DK, samt i Norge og på Færøerne.

Uddannelsesprogrammerne og kurserne har været og er stadig rettet mod såvel tværfaglige som akademiske grupper (postgraduate) indenfor hele behandlings- og rehabiliteringsområdet.

Jeg har arrangeret workshops med bla. Heidi Heard, USA, Anne Garland, England og Ulla Hoppe, Sverige. Der er i maj 2012 afholdt Retreat med mindfulness-træner Trish Bartley, Storbrittanien.

De seneste år har jeg introduceret medfølelses-fokuseret terapi (compassion focused therapy) i Danmark ved Paul Gilbert, England.