Bibliografi

Bibliografi

Mørch, M.M.; Søndergaard, E.; Christensen, L.G. (1982) Kursus i dagligdagens psykologi, social færdighedstræning for psykiatriske klienter. Tidsskrift for Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning, 3, 30-38.


Mørch, M.M., Rosenberg, N.K., Elsass, P. (1994) Støttende terapiformer og interpersonel miljøterapi. Psykolog Nyt, 12,452-454.


Hougaard, E., Elsass, P., Falk,T., Mørch, M.M., Rosenberg, N.K., Vind, B. (1994) Kognitiv Verdenskongress. Overvældende, inspirerende og overbevisende. Psykolog Nyt. 19, 6-8.


Mørch, M.M. (1995) Kognitiv behandling af depression. Psykolog Nyt, 12, 6-7.


Mørch, M.M., Rosenberg, N.K., Elsass, P. (1995) Kognitive behandlingsformer: Kognitiv terapi, social færdighedstræning, psykoedukation, kognitiv optræning. København. Hans Reitzels Forlag.


Mørch, M.M. (1998) Modifikation af basale antagelser og skemata. In P. Jørgensen & N.K.Rosenberg (eds.) Kognitiv behandling af skizofreni. København. Hans Reitzels Forlag.


Fabricius, A.M. & Mørch, M.M. (1998) Kognitiv terapi ved selvbeskadigelse. In P.Jørgensen & N.K. Rosenberg (eds.) Kognitiv behandling af skizofreni. København. Hans Reitzels Forlag.


Fabricius, A.M. & Mørch, M.M. (1998) Social færdighedstræning. In P. Jørgensen & N.K. Rosenberg (eds.) Kognitiv behandling af skizofreni. København. Hans Reitzels Forlag.


Mørch, M.M. & Fabricius, A.M. (2001) Kognitiv terapi af unge med impulsforstyrrelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 38, 725-734.


Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K (2005) Kognitiv terapi – modeller og metoder. København. Hans Reitzels Forlag (6. danske udgave 2010, svensk udgave 2006, Gleerups)


Mørch, M.M. & Grønlund, C. (2008) Kognitiv adfærdsterapi ved personlighedsforstyrrelser. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 86, 465-476.


Rosenberg, N.K., Mørch, M.M. & Arendt, M. (2012) Kognitiv adfærdsterapi. Teori og metoder. I (red. Rosenberg & Arendt) Kognitiv terapi. Nyeste udvikling. København. Hans Reitzels Forlag.


Rosenberg, N.K. & Mørch, M.M. (2013) Tværfaglig supervision på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag, I: Tværfaglig supervision (red.: Bertelsen, Jacobsen & Rosenberg), Hans Reitzels Forlag/ Gyldendal Akademisk A/S, 2013.

 

Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (2015) Kognitiv adfærdsterapi.

I Alberdi, F., Jørgensen, P. & Rosenbaum, R. (red.) Moderne psykoterapi. København: Hans Reitzels Forlag


Rosenberg, N. G. K. & Mørch, M. M. (2016) Supervisionens fire faser I S. B. Møller & N. G. K. Rosenberg (red.): Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. København: Hans Reitzels Forlag.


Rosenberg, N.G.K; Møller, S.B. & Mørch, M. M. (2016) Parametre i kognitiv adfærdsterapeutisk supervision I S. B. Møller & N. G. K. Rosenberg (red.): Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. København: Hans Reitzels Forlag.


Møller, S. B.; Mørch, M. M. & Rosenberg, N. G. K. (2016) Mixerpult: et instrument til vurdering af supervision I S. B. Møller & N. G. K. Rosenberg (red.): Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. København: Hans Reitzels Forlag.


Rosenberg, N. G. K. & Mørch, M. M. (2016) Supervision af supervision I S. B. Møller & N. G. K. Rosenberg (red.): Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. København: Hans Reitzels Forlag.